Bài viết được tag ‘ virut Wanna Cry ’

Cách khắc phục khi virut Wanna Cry tấn công

Chặn vi rút Wanna Cry tấn công mạng toàn cầu bằng cách nào? Hãy theo dõi bài viết này bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhé! Một khi các hacker thay đổi địa chỉ trong virus, cuộc tấn công tin tặc sẽ lại tiếp tục. Trang Sputnik của Nga dẫn báo cáo từ…

Xem Thêm
Hotline: 02873033667