LỢI ÍCH SỬ DỤNG QR

LỢI ÍCH SỬ DỤNG QR

Hệ thống ổn định, công nghệ tiên tiến.

Hỗ trợ tức thời cho Merchant hoạt động 24/7.

Hỗ trị tiếp thị truyền thông quảng bá thương hiệu.

Cung cấp công cụ quản lý doanh thu từng cửa hàng, từng thời điểm, tổng kết được toàn bộ doanh thu cả chuỗi cửa hàng.

Quản lý hàng tồn trong kho, tính được thời gian cần nhập hàng mới, giảm tồn đọng vốn.

Truy xuất được nguồn gốc để bảo đảm sản phẩm chất lượng.

Để lại bình luận

Hotline: 02873033667