Lắp đặt máy Pos

Lắp đặt máy Pos

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT MÁY POS – MÁY THANH TOÁN THẺ VIETCOMBANK:

 • Các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân trong nước, nước ngoài và liên doanh có kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ hợp pháp tại Việt nam (nhà hàng, khách sạn, showroom kinh doanh, Spa, resort, giao dịch hàng hóa, dịch vụ đào tạo,..)
 • Các hộ cá thể, cá nhân người Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam có kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ hợp pháp tại Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:

 • Có địa điểm kinh doanh và đăng ký hoạt động kinh doanh phù hợp với Pháp luật Việt Nam.
 • Ký Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với NHTMCP Ngoại thương VN và cam kết tuân thủ mọi luật lệ, quy định của các TCTQT, của NHTMCP Ngoại thương VN liên quan đến việc chấp nhận thanh toán thẻ.
 • Không nằm trong Danh sách các ĐVCNT có độ rủi ro cao hoặc đã bị chấm dứt hoạt động thanh toán thẻ theo các thông báo của các TCTQT.
 • Không nằm trong danh sách các đơn vị “có vấn đề” về năng lực tài chính, khả năng trả nợ, tín nhiệm trong thanh toán.
 • Có mở tài khoản tại Ngân hàng.

CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT KHÁCH HÀNG CHUẨN BỊ KHI ĐĂNG KÝ MÁY POS:

 • Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng.
 • Bản photo CMND của người đứng đầu đơn vị.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty có nhiều thành viên góp vốn.
 • Ủy Quyền của người có thẩm quyền cho người đại diện khác của đơn vị về việc ký kết hợp đồng và giao dịch tài khoản với ngân hàng.
 • Bản photo đăng ký mở tài khoản trong trường hợp đơn vị mở tài khoản tại ngân hàng khác
 • Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ ký kết với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (chi tiết)
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

CHI PHÍ LẮP ĐẶT MÁY POS:

 • Miễn phí tư vấn
 • Miễn phí thiết bị
 • Miễn phí lắp đặt

Để lại bình luận

Hotline: 02873033667